DÖRDER NESNE GRUPLAMA

4 SAYISI ÖĞRETİLDİKTEN SONRA GRUPLAMA ÇALIŞMASI OLARAK KULLANILIR